1653128235012_Hyppy-me.jpg

HYPPY-halli on n. 7,5 x 24 m kokoinen tekniikkahalli, jonka alustana on Saltex-keinonurmi kumirouhetäytöllä. Hallissa on käytettävissä Galicanin hyppyesteet, kujakepit ja grippiputket, hoopers-esteet sekä erilaisia jumppavälineitä.


1653130026634_DSC_8654-me.jpg

La­ji­va­li­koi­ma

  • Agility
  • Hoopers
  • Rally-toko
  • PK
  • Koiran fysiikka, erilaiset jump­pa­kurs­sit
  • Ar­ki­tot­te­le­vai­suus ja pen­tu­kurs­sit
  • Nosework

Kurssi- ja tun­ti­ku­vauk­set

Agilityn poh­ja­tai­dot / Agi­li­tyes­ka­ri

Kai­ke­ni­käi­sil­le koirille soveltuva poh­ja­tai­to­kurs­si, jossa ei har­joi­tel­la vielä var­si­nais­ta es­teo­saa­mis­ta. Kurssilla tree­na­taan esi­mer­kik­si koiran ke­hon­hal­lin­taa, rau­hoit­tu­mis­ta, palk­kaa­mis­ta, yhdessä työs­ken­te­lyä sekä temppuja, joita voi myöhemmin hyödyntää la­ji­tai­to­ja kou­lut­taes­sa. Kou­lut­ta­ja­na agi­li­ty­val­men­ta­ja Emeliina.

Agilityn pen­tu­kurs­si

Pennuille n. 12 vko-9 kk suunnattu kurssi, jossa tehdään pennun ikään nähden sopivia har­joi­tuk­sia agi­li­tyes­teil­lä ja ilman. Har­joit­te­lem­me mm. koiran ke­hon­hal­lin­taa, rau­hoit­tu­mis­ta, palk­kaa­mis­ta ja yhdessä työs­ken­te­lyä, agilityn pe­rus­oh­jauk­sia sekä hyp­pyes­tet­tä ja putkea. Kou­lut­ta­ja­na agi­li­ty­val­men­ta­ja Emeliina.

Agilityn al­keis­kurs­si

Yli 9 kk ikäisille koirille suunnattu kurssi. Kurssilla tutus­tu­taan agilityyn lajina, ope­tel­laan agilityn pe­rus­oh­jauk­sia ja koiran palk­kaa­mis­ta sekä har­joi­tel­laan hyp­pyes­tet­tä ja putkea. Kou­lut­ta­ja­na agi­li­ty­val­men­ta­ja Emeliina.

Agilityn jat­ko­kurs­si

Yli 9 kk ikäisille koirille suunnattu kurssi. Kurssin poh­ja­tai­to­vaa­ti­muk­se­na hypyn ja putken osaaminen. Har­joit­te­lem­me haas­ta­vam­pia ohjauksia ja yh­dis­te­lem­me esteitä pieniksi ra­ta­teh­tä­vik­si koi­ra­koi­den tason mukaan. Kou­lut­ta­ja­na agi­li­ty­val­men­ta­ja Emeliina.

Agilityn ko­kei­lu­tun­ti

Tule tutus­tu­maan agilityyn! Tree­ni­ker­ral­la tutus­tum­me hyp­pyes­tee­seen ja putkeen ja har­joit­te­lem­me niiden suo­rit­ta­mis­ta. Ei poh­ja­tai­to­vaa­ti­muk­sia! Kou­lut­ta­ja­na agi­li­ty­val­men­ta­ja Emeliina.

Hoopersin al­keis­kurs­si

Kurssilla tutus­tu­taan hoo­per­siin lajina, har­joi­tel­laan hoo­per­sis­sa käy­tet­tä­viä esteistä hoopia, tynnyriä ja putkea sekä lähdetään ra­ken­ta­maan koiran it­se­näis­tä työs­ken­te­lyä. Kou­lut­ta­ja­na agi­li­ty­val­men­ta­ja Emeliina.

Hoopersin ko­kei­lu­tun­ti

Tule tutus­tu­maan hoo­per­siin! Tree­ni­ker­ral­la tutus­tum­me hoo­per­sis­sa käy­tet­tä­viin esteisiin hoop, tynnyri ja putki sekä har­joit­te­lem­me niiden suo­rit­ta­mis­ta. Ei poh­ja­tai­to­vaa­ti­muk­sia! Kou­lut­ta­ja­na agi­li­ty­val­men­ta­ja Emeliina.

La­ji­ko­kei­lu­kurs­si

La­ji­ko­kei­lu­kurs­sil­la pääset tutus­tu­maan kurssin aikana useampaan lajiin! Kurs­si­ker­to­jen teemoina ovat koiran fysiikka, agility ja hoopers. Koiran fy­siik­kat­ree­neis­tä vastaa koirien fy­siik­ka­val­men­ta­ja Jutta ja agility- ja hoo­per­stree­neis­tä agi­li­ty­val­men­ta­ja Emeliina.

Jatkuvat ryhmätIl­moit­tau­tu­mi­nen Di­gi­tal­Boo­ke­ris­sa tai säh­kö­pos­tit­se: ve­ny­va­koi­ra@gmail.com.

Jos olet kiin­nos­tu­nut va­ki­tui­ses­ta ryhmästä, voit lähestyä meitä! 


Jatkuvat ryhmät tree­naa­vat vii­kot­tain, poik­keuk­se­na py­hä­päi­vät, jolloin treenejä ei pidetä. Treenit maksetaan kuu­kausit­tain kort­ti­mak­sul­la hallilla treenien yh­tey­des­sä. Yk­sit­täi­siä pois­sao­lo­ker­to­ja ei korvata, vaan treenaaja voi itse myydä paikkansa eteenpäin ollessaan estynyt. Pi­dem­mis­sä lää­ke­tie­teel­li­sis­tä syistä joh­tu­vis­sa pois­sao­lois­sa ryhmään voidaan hankkia tuuraaja koirakon pois­sao­lon ajaksi.


Jatkuva hoo­pers­ryh­mä, tulossa mar­ras­kuus­sa!

Hoopers-ryhmä sopii kaikille lajista kiin­nos­tu­neil­le, jotka ovat käyneet ennestään la­ji­ko­kei­lu­tun­nil­la tai al­keis­kurs­sil­la. Ryhmässä har­joi­tel­laan koiran it­se­näis­tä tekemistä, hoopers-esteiden suo­rit­ta­mis­ta sekä yh­dis­tel­lään tehtäviä radaksi.


Ryhmässä treenaa 5 koirakkoa. Kou­lut­ta­ja­na agi­li­ty­val­men­ta­ja Emeliina.
Jatkuva agi­li­ty­ryh­mä, ti klo 19-20 TÄYNNÄ

Agi­li­ty­ryh­mä sopii kaikille lajista kiin­nos­tu­neil­le, jotka ovat käyneet ennestään la­ji­ko­kei­lu­tun­nil­la tai alkeis-, pentu- tai poh­ja­tai­to­kurs­sil­la. Ryhmässä har­joi­tel­laan koi­ra­koi­den tason mukaan es­te­tai­to­ja, ohjauksia ja ra­ta­pät­kiä sekä har­joi­tel­laan pu­jot­te­lua.


Ryhmässä treenaa 5 koirakkoa. Kou­lut­ta­ja­na agi­li­ty­val­men­ta­ja Emeliina.


Voit laittaa toi­vet­ta­si ryhmään, suun­nit­te­lem­me toista jatkuvaa ryhmää mar­ras­kuus­ta. 


Nosework- tulossa jatkuva tree­ni­ryh­mä, alkaa noin 12/2022. Voit laittaa kiin­nos­tuk­se­si meille säh­kö­pos­til­la!

Yh­teys­tie­dot

Koirauimala

Högberginhaara 3 a 3

04360 Tuusula


HYPPY-halli

Högberginhaara 1 c 1

04360 Tuusula


p. 050 3521008

venyvakoira@gmail.com

© Venyvä koira Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.